Актуална информация

Актуална информация

График за провеждане на държавни изпити

13.9.2017 г. 10:30:00 ч.
ГРАФИК
за провеждане на държавни изпити


Специалност "Рехабилитатор":
Специалност "Медицински Лаборант":


Съобщение
19.9.2017 г. 17:59:16 ч.
Съобщение за провеждане на допълнителни поправителни изпити по дисциплини: Физиология, Физиология на човека, Физиология и биохимия на храните
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНА СЕСИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ, ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
График за ликвидационна държавна изпитна сесия на студенти от специалност "Инспектор по обществено здраве" - III курс
График за извънредна поправителна изпитна сесия на специалност "Зъботехник"
Съобщение
16.9.2017 г. 09:42:07 ч.
Съобщение за провеждане на допълнителни поправителни изпити по дисциплини: Анатомия, Анатомия и биомеханика, Хистология и хистотехника
График на допълнителна поправителна изпитна сесия
Седмично разписание
12.9.2017 г. 14:00:00 ч.
Седмично разписание за зимен семестър на учебната 2017/2018 година