Актуална информация

Актуална информация

Извънредна поправителна изпитна сесия

31.1.2019 г. 10:20:00 ч.
Седмично разписание
7.2.2019 г. 10:00:00 ч.
Седмично разписание за летен семестър на учебната 2018/2019 година
Записване за II семестър
31.1.2019 г. 11:43:00 ч.
Записване за II семестър на учебната 2018/2019 г.
Поправителна изпитна сесия след зимен семестър на учебна 2018/2019 година
График за редовна изпитна сесия за зимен семестър на учебната 2018/2019 година
Ликвидационна изпитна сесия - Септември 2018 година Промяни:Помощник фармацевт; Рентгенов лаборант Дата на промяни: 14.09.2018