Актуална информация

Актуална информация

Седмично разписание за летен семестър на учебната 2018/2019 година
График на извънредна поправителна изпитна сесия
Поправителна изпитна сесия след зимен семестър на учебна 2018/2019 година
Ликвидационна изпитна сесия - Септември 2018 година Промяни:Помощник фармацевт; Рентгенов лаборант Дата на промяни: 14.09.2018