Актуална информация

Актуална информация

Съобщение

13.9.2018 г. 14:00:00 ч.
ГРАФИК
за допълнителни поправителни изпити по следните дисциплини: "Физиология"; "Физиология на човека"; "Физиология и биохимия на храните"
Държавен изпит по "Основи на храненето"

Покана по случай дипломиране на 115-ти випуск 2015-2018 год.
Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт" Дата на промяни: 15.10.2018
Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт" Дата на промяни: 02.10.2018
Седмично разписание
14.9.2018 г. 11:00:00 ч.
Седмично разписание за зимен семестър на учебната 2018/2019 година
На вниманието на студенти от II и III курс
Поправителна изпитна сесия след летен семестър на учебна 2017/2018 година
Ликвидационна изпитна сесия - Септември 2018 година Промяни:Помощник фармацевт; Рентгенов лаборант Дата на промяни: 14.09.2018