Information

Information

Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт"

10/2/2018 2:30:00 PM
ГРАФИК
на държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт"
Покана по случай дипломиране на 114-ти випуск 2014-2017 год.
Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт" Дата на промяни: 15.10.2018
Седмично разписание
Съобщение
9/13/2018 2:00:00 PM
Съобщение за провеждане на допълнителни поправителни изпити по дисциплини: Физиология, Физиология на човека, Физиология и биохимия на храните
На вниманието на студенти от II и III курс
Ликвидационна изпитна сесия
Поправителна изпитна сесия