Information

Information

Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт"

7/12/2018 11:27:10 AM
ГРАФИК
на държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт"
Седмично разписание
Съобщение
9/13/2018 2:00:00 PM
Съобщение за провеждане на допълнителни поправителни изпити по дисциплини: Физиология, Физиология на човека, Физиология и биохимия на храните
На вниманието на студенти от II и III курс
Ликвидационна изпитна сесия
Поправителна изпитна сесия