Information

Information

Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Рехабилитатор"

10/15/2018 1:48:20 PM
ГРАФИК
на държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Рехабилитатор"
Покана по случай дипломиране на 114-ти випуск 2014-2017 год.
Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт"
Седмично разписание
Съобщение
9/13/2018 2:00:00 PM
Съобщение за провеждане на допълнителни поправителни изпити по дисциплини: Физиология, Физиология на човека, Физиология и биохимия на храните
На вниманието на студенти от II и III курс
Поправителна изпитна сесия
Ликвидационна изпитна сесия