Information

Information

Извънредна изпитна сесия

1/31/2019 10:20:00 AM
ГРАФИК
за извънредна изпитна сесия
на студенти от III курсСедмично разписание
На вниманието на студенти от II и III курс
Поправителна изпитна сесия
График за редовна изпитна сесия за зимен семестър 2016/2017 година
Ликвидационна изпитна сесия