Information

Information

Ликвидационна изпитна сесия

7/12/2018 11:00:00 AM
Седмично разписание
На вниманието на студенти от II и III курс
Извънредна изпитна сесия
Поправителна изпитна сесия
График за редовна изпитна сесия за зимен семестър 2016/2017 година