Information

Information

Покана по случай дипломиране

8/29/2019 9:00:00 AM
Invitation
Допълнителна поправителна изпитна сесия за специалност "Инструктор по хранене и безопасност на храните"
Седмично разписание за зимен семестър на учебната 2019/2020 година
Допълнителна поправителна изпитна сесия след летен семестър на учебна 2018/2019 година
Записване за III и V семестър на учебната 2019/2020 година
Поправителна изпитна сесия след летен семестър на учебна 2018/2019 година
Промени в графика за поправителна изпитна сесия на специалност "Инспектор по обществено здраве"
График за редовна изпитна сесия за зимен семестър 2016/2017 година
Седмично разписание