Information

Information

Покана по случай дипломиране на 114-ти випуск 2014-2017 год.

10/31/2018 11:50:00 AM
dip_2017
Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт" Дата на промяни: 15.10.2018
Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт"
Седмично разписание
Съобщение
9/13/2018 2:00:00 PM
Съобщение за провеждане на допълнителни поправителни изпити по дисциплини: Физиология, Физиология на човека, Физиология и биохимия на храните
На вниманието на студенти от II и III курс
Поправителна изпитна сесия
Ликвидационна изпитна сесия