Information

Information

Покана по случай дипломиране на 114-ти випуск 2014-2017 год.

10/27/2017 1:33:03 PM
dip_2017
График за редовна изпитна сесия за зимен семестър 2016/2017 година
Научна сесия - 75 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ПЛОВДИВ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕАЛНОСТИ В ЗДРАВНОТО ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА
Седмично разписание