Information

Information

Поправителна изпитна сесия

1/22/2019 8:00:00 AM
ГРАФИК
за поправителна изпитна сесия
за специалностиРентгенов лаборант

Зъботехник

Инспектор по обществено здраве

Помощник фармацевт


Рехабилитатор

Медицински лаборант

Седмично разписание
На вниманието на студенти от II и III курс
Извънредна изпитна сесия
График за редовна изпитна сесия за зимен семестър 2016/2017 година
Ликвидационна изпитна сесия