Information

Information

Поправителна изпитна сесия

7/12/2018 11:00:00 AM
ГРАФИК
за поправителна изпитна сесия
за специалностиРентгенов лаборант

Зъботехник

Инспектор по обществено здраве

Помощник фармацевт


Рехабилитатор

Медицински лаборант

Седмично разписание
Съобщение
9/13/2018 2:00:00 PM
Съобщение за провеждане на допълнителни поправителни изпити по дисциплини: Физиология, Физиология на човека, Физиология и биохимия на храните
На вниманието на студенти от II и III курс
Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт"
Ликвидационна изпитна сесия