Information

Information

Редовна изпитна сесия зимен семестър 2016/2017 година

5/15/2018 8:00:00 AM
На вниманието на студенти от II и III курс
Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт"
Ликвидационна изпитна сесия
Поправителна изпитна сесия
Седмично разписание