Information

Information

Седмично разписание

9/12/2017 2:00:00 PM
Седмично разписание
за летен семестър, учебна 2015/2016 г.Рехабилитатор


Съобщение
9/19/2017 5:59:16 PM
Съобщение за провеждане на допълнителни поправителни изпити по дисциплини: Физиология, Физиология на човека, Физиология и биохимия на храните
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНА СЕСИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ, ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
График за ликвидационна държавна изпитна сесия на студенти от специалност "Инспектор по обществено здраве" - III курс
График за извънредна поправителна изпитна сесия на специалност "Зъботехник"
Съобщение
9/16/2017 9:42:07 AM
Съобщение за провеждане на допълнителни поправителни изпити по дисциплини: Анатомия, Анатомия и биомеханика, Хистология и хистотехника
График за провеждане на държавни изпити за студенти от специалност "Рехабилитатор" през месец октомври 2016 година
Извънредна изпитна сесия