Information

Information

Седмично разписание

2/7/2019 10:00:00 AM
Седмично разписание
за летен семестър, учебна 2015/2016 г.Рехабилитатор


На вниманието на студенти от II и III курс
Извънредна изпитна сесия
Поправителна изпитна сесия
График за редовна изпитна сесия за зимен семестър 2016/2017 година
Ликвидационна изпитна сесия