Information

Information

Седмично разписание

9/14/2018 11:00:00 AM
Седмично разписание
за летен семестър, учебна 2015/2016 г.Рехабилитатор


Покана по случай дипломиране на 114-ти випуск 2014-2017 год.
Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт" Дата на промяни: 15.10.2018
Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт"
Съобщение
9/13/2018 2:00:00 PM
Съобщение за провеждане на допълнителни поправителни изпити по дисциплини: Физиология, Физиология на човека, Физиология и биохимия на храните
На вниманието на студенти от II и III курс
Поправителна изпитна сесия
Ликвидационна изпитна сесия