Information

Information

На вниманието на студенти от II и III курс

1/31/2019 11:43:00 AM


Записване за I семестър на учебната 2016/2017 г.

Здравно осигуряване
Седмично разписание
Извънредна изпитна сесия
Поправителна изпитна сесия
График за редовна изпитна сесия за зимен семестър 2016/2017 година
Ликвидационна изпитна сесия