Information

Information

На вниманието на студенти от II и III курс

7/12/2018 11:43:00 AM


Записване за I семестър на учебната 2016/2017 г.

Здравно осигуряване
Покана по случай дипломиране на 114-ти випуск 2014-2017 год.
Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт" Дата на промяни: 15.10.2018
Държавна изпитна сесия за студенти от специалност "Помощник фармацевт"
Седмично разписание
Съобщение
9/13/2018 2:00:00 PM
Съобщение за провеждане на допълнителни поправителни изпити по дисциплини: Физиология, Физиология на човека, Физиология и биохимия на храните
Поправителна изпитна сесия
Ликвидационна изпитна сесия