НИД

Научно - изследователска дейност в колежа

1. План за научно-изследователска дейност на Медицински Колеж за 2017 г.
2. Отчет за научно-изследователската дейност на Медицински колеж за 2016 г.
3. Годишен план за научноизследователската работа за 2013 г.
4. Мандатен план за научноизследователската дейност за периода 2012-2015 г.
5. Отчет за научно-изследователската дейност на Медицински колеж за 2012 г.
6. Статут за дейността на Научно-изследователската комисия към Медицински колеж

Електронна постерна сесия за студенти и преподаватели
12 - 23 май 2014 г.
архив

Дентална медицина и зъботехника - I част
Дентална медицина и зъботехника - II част
Медико-лабораторни науки
Медицинска рехабилитация и ерготерапия
Образна диагностика
Превенция и обществено здраве
Сестрински и акушерски грижи
Фармацевтични науки