Комисия по качество

Aнализ на анкета за проучване мнението на студентите относно организацията на практическото обучение (преддипломен стаж)Анализ на анкета за проучване мнението на завършили студенти от Медицински колеж относно тяхната реализацияПроучване мнението на новопостъпилите студенти от Медицински колежАнализ на анкета за оценяване на учебна дисциплина за учебната 2015/2016 г. от студенти от Медицински колеж