Зъботехник

Специалност "Зъботехник"


Специалността е разкрита в Медицински колеж през 1974 година.

Стоматологичната помощ е най-масовата амбулаторно-поликлинична дейност, която непрекъснато се обновява и усъвършенства. В стоматологичната практика, важно място намира труда на зъботехника. Това е специалист, който работи самостоятелно, изпълнявайки указанията на лекаря по дентална медицина. Задачите на зъботехника се определят от многообразието на изработваните протезни конструкции и апарати.

През време на обучението си студентите получават широка теоретическа и практическа подготовка по специалността и готовност да извършват всички практически дейности както в зъботехническата лаборатория, така също и дипломираните зъботехници да ръководят Медикотехнически лаборатории по зъботехника.
Преките контакти на специалността с водещи фирми в стоматологичната практика, като Ивоклар, Аустенау /Круп/, Шулердентал, Сека и други дава възможност за бързото внедряване в учебните програми на последните постижения на Световната стоматологична наука.
Подготовката на студентите се провежда под ръководството на квалифицирани преподаватели преминали курсове и участвали в семинари в изброените по-горе фирми.


Ръководител на специалността:


Д-р Илия Наков

Преподаватели:

- д-р Илия Наков - ръководител
- д-р Йорданка Димитрова - ст. преподавател
- д-р Марияна Александрова - ст. преподавател
- д-р Живка Баташка - преподавател
- Светозар Янков - ст. преподавател
- Атанас Ботев - ст. преподавател
- Светослав Славов - ст. преподавател
-
Емил Тенев - ст. преподавател
- Йордан Ковачев - ст. преподавател
- Митко Табаков - преподавател


Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план