Инспектор по обществено здраве

 Специалност "Инспектор по обществено здраве"

 


 

Създадена през 2000 г. В нея се подготвят специалисти инспектори по обществено здраве имащи необходими познания по специални, медико-биологични, хуманитарни, социални и други науки, даващи им възможност да осъществяват профилактика и здравен контрол в областта на комуналната хигиена, хигиената на труда, хигиена на храненето, хигиената на детско-юношеската възраст, епидемиологията и други.

Дейността на инспектора по обществено здраве е насочена към провеждане и изпълнение нормите и изискванията на здравното законодателство в страната.
Завършилите инспектори по обществено здраве успешно се реализират във всички оперативни отдели на Регионалните здравни инспекции, Службите по трудова медицина, Областните дирекции по безопасност на храните и други


Ръководител на специалността:


Диана Кирева

Преподаватели:

- Диана Кирева - ръководител
- д-р Анатолий Александров - ст. преподавател
-
Петко Шилев - преподавател
- Веска Кафадарова - ст. преподавател
- Ивайло Дагнев - ст. преподавател


Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план