Рехабилитатор

Специалност "Рехабилитатор"
Специалност “Рехабилитатор” е създадена през 1973 година с цел подготовката на медицински специалисти, които владеят и прилагат естествените и преформирани физикални фактори /под формата на кинезитерапия, светлолечение, електролечение, балнеотерапия, климатолечение/; участват в комплексната профилактика, лечение и рехабилитация при всички видове заболявания, а също в мероприятия насочени към укрепването на здравето и рекреацията.

Специалност „ Рехабилитатор“ е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол №27/7.12.2017 г). със срок на валидност 6 години.

Административен отговорник на специалността:

Belcheva

Нина Белчева

Преподаватели:

- Нина Белчева - ст. преподавател
- Петя Каснакова, дм - ст. преподавател
- Зоя Колева - преподавател

Квалификационна характеристика
Учебни програми; "Лечебен масаж" и учебен план