Рехабилитатор

Специалност "Рехабилитатор"
Специалност “Рехабилитатор” е създадена през 1973 година с цел подготовката на медицински специалисти, които владеят и прилагат естествените и преформирани физикални фактори /под формата на кинезитерапия, светлолечение, електролечение, балнеотерапия, климатолечение/; участват в комплексната профилактика, лечение и рехабилитация при всички видове заболявания, а също в мероприятия насочени към укрепването на здравето и рекреацията.


Ръководител на специалността:Петя Каснакова, дм

Преподаватели:

- Петя Каснакова, дм - ръководител
- Мария Божкова, дм - ст. преподавател
- Мария Бечева, доктор - ст. преподавател
- Нина Белчева - ст. преподавател
- Зоя Колева - преподавател

Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план