Актуална информация

Актуална информация

Редовна изпитна сесия след зимен семестър 2021/2022 година

20.12.2021 г. 16:00:47
Извънредна поправителна изпитна сесия след зимен семестър на учебна 2021/2022 година
Седмично разписание за летен семестър на учебната 2021/2022 година Последни промени: 08.02.2022г. 13:35 - Инспектор по обществено здраве 1 курс 08.02.2022г. 13:35 - Медицинска козметика 2 курс 07.02.2022г. 11:22 - Инструктор диетично хранене 2 курс
Поправителна изпитна сесия след зимен семестър на учебна 2021/2022 година Последни промени: 28.01.2022г. 13:31 - Инструктор диетично хранене 27.01.2022г. 11:37 - Медицинска козметика 26.01.2022г. 10:07 - Зъботехник
Съобщение за записване за I-ви, II-ри и III-ти курс
Поздравителен адрес по случай 8-ми декември
График за получаване на дипломи по специалности
На внимание на дипломираните колежани от 118-ти випуск
Допълнителна поправителна изпитна сесия на учебната 2020/2021 година Последни промени: 17.09.2021г. 13:38 - Рехабилитатор
Седмично разписание за зимен семестър на учебната 2021/2022 година Последни промени: 19.10.2021г. 11:15 - Медицинска козметика 1 курс 20.09.2021г. 09:50 - Зъботехник 1 курс 20.09.2021г. 09:50 - Рехабилитатор 1 курс 20.09.2021г. 09:50 - Рехабилитатор 2 курс 15.09.2021г. 10:03 - Медицинска козметика 2 курс
Тържествено откриване на акдемичната 2021 - 2022 година