Актуална информация

Актуална информация

Седмично разписание зимен семестър 2020 година

14.9.2020 г. 8:23:20
Седмично разписание
за зимен семестър, учебна 2020/2021 г.

Последни промени:

16.10.2020г. 09:00 - Инспектор обществено здраве 1 курс
07.10.2020г. 13:43 - Медицинска козметика 3 курс
28.09.2020г. 13:35 - Медицинска козметика 1 курс
24.09.2020г. 13:24 - Рехабилитатор 3 курс
18.09.2020г. 16:58 - Медицинска козметика 2 курс
18.09.2020г. 07:30 - Рентгенов лаборант 3 курс
18.09.2020г. 07:30 - Инспектор обществено здраве 3 курс
18.09.2020г. 07:30 - Помощник фармацевт 1,2 курс
18.09.2020г. 07:30 - Медицински лаборант 1,2,3 курс
18.09.2020г. 07:30 - Зъботехних 1,2,3 курс
18.09.2020г. 07:30 - Рехабилитатор 1,2,3 курс
16.09.2020г. 15:24 - Инструктор диетично хранене 2 курс
14.09.2020г. 15:14 - Помощник фармацевт 1 курс
14.09.2020г. 13:24 - Медицинска козметика 2 и 3 курс
14.09.2020г. 13:24 - Рентгенов лаборант 1 курс


Инструктор диетично хранене - I курс , II курс, III курс

Инспектор по обществено здраве - I курс , III курс

Зъботехник - I курс , II курс, III курс

Медицински лаборант - I курс, II курс, III курс

Помощник фармацевт - I курс, II курс, III курс

Рентгенов лаборант - I курс, II курс, III курс

Рехабилитатор - I курс, II курс, III курс

Медицинска козметика - I курс, II курс, III курс


График на поравителна сесия за държавни изпити през месец Септември 2020 година За специалност Помощинк фармацевт
Откриване на учебната 2020/2021 година Последно актуализирано на: 09.09.2020 година
График на поравителна сесия за държавни изпити през месец Септември 2020 година
График за поравителна изпитна сесия месец септември на учебната 2019/2020 година
Актуализиран конспект по Фармакология за държавен изпит за специалност "Помощник фармацевт"
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНА СЕСИЯ
Последни промени: 02.06.2020г. 15:00 - Зъботехник 02.06.2020г. 15:00 - Рехабилитатор 02.06.2020г. 15:00 - Инструктор по хранене и безопасност на храните График за редовна изпитна сесия за летен семестър на учебната 2019/2020 година
Актуализиран конспект по ТЛФ за държавен изпит за специалност "Помощник фармацевт"
Последни промени: 14.02.2020г. 09:15 - „Помощник фармацевт“; „Рентгенов лаборант“ 08.02.2020г. 12:02 - „Медицинска козметика“; „Инструктор по хранене и безопасност на храните“ Седмично разписание за летен семестър на учебната 2019/2020 година
Допълнителен поправителен изпит по дисциплината: "Физиология"