Актуална информация

Актуална информация

Седмично разписание зимен семестър 2020 година

14.9.2020 г. 8:23:20
Седмично разписание
за зимен семестър, учебна 2020/2021 г.

Последни промени:

16.10.2020г. 09:00 - Инспектор обществено здраве 1 курс
07.10.2020г. 13:43 - Медицинска козметика 3 курс
28.09.2020г. 13:35 - Медицинска козметика 1 курс
24.09.2020г. 13:24 - Рехабилитатор 3 курс
18.09.2020г. 16:58 - Медицинска козметика 2 курс
18.09.2020г. 07:30 - Рентгенов лаборант 3 курс
18.09.2020г. 07:30 - Инспектор обществено здраве 3 курс
18.09.2020г. 07:30 - Помощник фармацевт 1,2 курс
18.09.2020г. 07:30 - Медицински лаборант 1,2,3 курс
18.09.2020г. 07:30 - Зъботехних 1,2,3 курс
18.09.2020г. 07:30 - Рехабилитатор 1,2,3 курс
16.09.2020г. 15:24 - Инструктор диетично хранене 2 курс
14.09.2020г. 15:14 - Помощник фармацевт 1 курс
14.09.2020г. 13:24 - Медицинска козметика 2 и 3 курс
14.09.2020г. 13:24 - Рентгенов лаборант 1 курс


Инструктор диетично хранене - I курс , II курс, III курс

Инспектор по обществено здраве - I курс , III курс

Зъботехник - I курс , II курс, III курс

Медицински лаборант - I курс, II курс, III курс

Помощник фармацевт - I курс, II курс, III курс

Рентгенов лаборант - I курс, II курс, III курс

Рехабилитатор - I курс, II курс, III курс

Медицинска козметика - I курс, II курс, III курс


Допълнителен поправителен изпит по дисциплината: "Физиология"
Последни промени: 06.02.2020г. 10:45 - Помощник фармацевт Извънредна поправителна изпитна сесия за 3 курс, след зимен семестър на учебна 2019/2020 година
Записване за II-ри,IV-ти и VI-ти семестър на учебната 2019/2020 година
Поправителна изпитна сесия след зимен семестър на учебна 2019/2020 година
Последни промени: 17.12.2019г. 10:35 - Медицински лаборант Редовна изпитна сесия след зимен семестър на учебна 2019/2020 година
Покана по случай дипломиране на 116-ти випуск 2016-2019 год.
Последни промени: 30.09.2019г. 14:42 - Медицинска козметика Седмично разписание за зимен семестър на учебната 2019/2020 година
Последни промени: 25.09.2019г. 14:26 - Медицински лаборант 24.09.2019г. 15:44 - Медицински лаборант График на държавна изпитна сесия на специалности "Помощник фармацевт" и "Инспектор по обществено здраве"; "Медицински лаборант"
Последни промени: 18.09.2019г. 10:15 - Дата за изпит по "Основи на храненето" Допълнителна поправителна изпитна сесия за специалност "Инструктор по хранене и безопасност на храните"