Актуална информация

Актуална информация

Седмично разписание летен семестър учебна 2020/2021 година

3.2.2021 г. 13:06:21
Седмично разписание
за летен семестър, учебна 2020/2021 г.

Последни промени:

10.02.2021г. 15:00 - Инструктор диетично хранене 1 курс


Инструктор диетично хранене - I курс , II курс 

Инспектор по обществено здраве - I курс 

Зъботехник - I курс , II курс

Медицински лаборант - I курс, II курс

Помощник фармацевт - I курс, II курс

Рентгенов лаборант - I курс, II курс

Рехабилитатор - I курс, II курс

Медицинска козметика - I курс, II курс


Допълнителна поправителна изпитна сесия след летен семестър на учебна 2018/2019 година
Поправителна изпитна сесия след летен семестър на учебна 2018/2019 година
Поправителен изпит по "Професионални болести с токсикология"
Последни промени: 06.06.2019г. 09:35 - Медицинска козметика 05.06.2019г. 13:30 - Помощник фармацевт 28.05.2019г. 08:30 - Инспектор по обществено здраве; Медицинска козметика; Рентгенов лаборант График за редовна изпитна сесия за летен семестър на учебната 2018/2019 година
Седмично разписание за летен семестър на учебната 2018/2019 година