Актуална информация

Актуална информация

Седмично разписание летен семестър 2021 - 2022 година

3.2.2022 г. 14:19:47
Седмично разписание
за летен семестър, учебна 2021/2022 г.

Последни промени:
08.02.2022г. 13:35 - Инспектор по обществено здраве 1 курс
08.02.2022г. 13:35 - Медицинска козметика 2 курс
07.02.2022г. 11:22 - Инструктор диетично хранене 2 курс

Инструктор диетично хранене - I курс , II курс


Инспектор по обществено здраве - I курс , II курс

Зъботехник - I курс , II курс

Медицински лаборант - I курс, II курс

Помощник фармацевт - I курс, II курс

Рентгенов лаборант - I курс, II курс

Рехабилитатор - I курс, II курс

Медицинска козметика - I курс, II курс

Извънредна поправителна изпитна сесия след зимен семестър на учебна 2021/2022 година
Поправителна изпитна сесия след зимен семестър на учебна 2021/2022 година Последни промени: 28.01.2022г. 13:31 - Инструктор диетично хранене 27.01.2022г. 11:37 - Медицинска козметика 26.01.2022г. 10:07 - Зъботехник
Съобщение за записване за I-ви, II-ри и III-ти курс
Редовна изпитна сесия след зимен семестър на учебна 2021/2022 година
Поздравителен адрес по случай 8-ми декември
График за получаване на дипломи по специалности
На внимание на дипломираните колежани от 118-ти випуск
Допълнителна поправителна изпитна сесия на учебната 2020/2021 година Последни промени: 17.09.2021г. 13:38 - Рехабилитатор
Седмично разписание за зимен семестър на учебната 2021/2022 година Последни промени: 19.10.2021г. 11:15 - Медицинска козметика 1 курс 20.09.2021г. 09:50 - Зъботехник 1 курс 20.09.2021г. 09:50 - Рехабилитатор 1 курс 20.09.2021г. 09:50 - Рехабилитатор 2 курс 15.09.2021г. 10:03 - Медицинска козметика 2 курс
Тържествено откриване на акдемичната 2021 - 2022 година