Information

Information

Актуализиран конспект по ТЛФ за държавен изпит

5/13/2020 8:03:52 AM
Конспектът касаещ теория по ТЛФ е актуализиран.
За да го достъпите :
График за редовна изпитна сесия за зимен семестър 2016/2017 година
Седмично разписание