Information

Information

Актуализиран конспект по Фармакология за държавен изпит

6/8/2020 9:45:33 AM
Конспектът по Фармакология е актуализиран.
За да го достъпите :
Допълнителна поправителна изпитна сесия след летен семестър на учебна 2018/2019 година
Поправителна изпитна сесия след летен семестър на учебна 2018/2019 година
Промени в графика за поправителна изпитна сесия на специалност "Инспектор по обществено здраве"
График за редовна изпитна сесия за зимен семестър 2016/2017 година
Седмично разписание