Information

Information

График за получаване на дипломи на 118-ти випуск

11/29/2021 8:05:00 AM

       

   ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИПЛОМИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

           В ЗАЛА  „АУЛА“  НА  МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

ДАТА

ЧАС

СПЕЦИАЛНОСТ

29.11.2021 г.

12:00 часа

Зъботехник

30.11.2021 г.

9:00 часа

Медицинска козметика

01.12.2021 г.

  10:00 часа

  12:30 часа

Рентгенов лаборант

Инспектор по обществено здраве

02.12.2021 г.

  10:00 часа

  13:00 часа

Инструктор по хранене и безопасност на храните

Помощник фармацевт

03.12.2021 г.

9:00 часа

  11:00 часа

Медицински лаборант

Рехабилитатор

Редовна изпитна сесия след зимен семестър на учебна 2021/2022 година
Поздравителен адрес по случай 8-ми декември
На внимание на дипломираните колежани от 118-ти випуск
Допълнителна поправителна изпитна сесия на учебната 2020/2021 година
Седмично разписание за зимен семестър на учебната 2021/2022 година
Тържествено откриване на акдемичната 2021 - 2022 година
Важна информация за втори курс "Инструктор диетично хранене" и втори курс "Инспектор по обществено здраве"
Съобщение за записване за II-ри и III-ти курс
График за поправителна изпитна сесия на учебната 2020/2021 година и Държавни изпити през месец Септември
Поправителна изпитна сесия след летен семестър на учебна 2020/2021 година