Information

Information

Държавна изпитна сесия за студенти от специалност

9/20/2019 11:09:11 AM
ГРАФИК
на държавна изпитна сесия за студенти от специалности:
Седмично разписание за зимен семестър на учебната 2019/2020 година
Допълнителна поправителна изпитна сесия за специалност "Инструктор по хранене и безопасност на храните"
Допълнителна поправителна изпитна сесия след летен семестър на учебна 2018/2019 година
Поправителна изпитна сесия след летен семестър на учебна 2018/2019 година
Промени в графика за поправителна изпитна сесия на специалност "Инспектор по обществено здраве"
График за редовна изпитна сесия за зимен семестър 2016/2017 година
Седмично разписание