Information

Information

Допълнителна поправителна сесия (Държавен изпит)

9/18/2019 10:00:00 AM
ГРАФИК
на допълнителна поправителна изпитна сесия за студенти от специалност "Инструктор по хранене и безопасност на храните"
График за редовна изпитна сесия за зимен семестър 2016/2017 година
Седмично разписание