Специалности

 

1. Рехабилитатор - създадена 1973 г.

2. Помощник фармацевт - създадена 1961 г.

3. Медицински лаборант - създадена 1961 г.

4. Рентгенов лаборант - създадена 1972 г.

5. Зъботехник - създадена 1974 г.

6. Инспектор по обществено здраве - създадена 2000 г.

7. Инструктор по хранене и безопасност на храните - създадена 2015 г.

8. Медицинска козметика - създадена 2015 г.