НИД

Научно - изследователска дейност в колежа

1. План за научно-изследователска дейност на Медицински Колеж за 2017 г.
2. Отчет за научно-изследователската дейност на Медицински колеж за 2016 г.
3. Годишен план за научноизследователската работа за 2013 г.
4. Мандатен план за научноизследователската дейност за периода 2012-2015 г.
5. Отчет за научно-изследователската дейност на Медицински колеж за 2012 г.
6. Статут за дейността на Научно-изследователската комисия към Медицински колеж


Електронна научна сесия - 75 години МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ПЛОВДИВ за преподаватели, студенти, професионалисти по здравни грижи и обществено здраве
19 - 20 октомври 2017 г.
архив
Вария
Обществено здраве
Здравни грижиЕлектронна постерна сесия за студенти и преподаватели

12 - 23 май 2014 г.
архив

Дентална медицина и зъботехника - I част
Дентална медицина и зъботехника - II част
Медико-лабораторни науки
Медицинска рехабилитация и ерготерапия
Образна диагностика
Превенция и обществено здраве
Сестрински и акушерски грижи
Фармацевтични науки