Въведение

Уважаеми млади хора,

Когато сте на прага на вашия жизнен път и сте на кръстопът за избор на бъдеща професия, помислете, че тя е за цял живот. Професията на рехабилитатор или лаборант, медицинска сестра или акушерка ще ви донесе ли необходимото удовлетворение? Разсъжденията, които ви поднасям, може би ще определят вашия избор.

...Аз ще съм медицинска сестра. Професионална сестра. Всъщност аз ще съм посветила на тази професия лъвския дял от живота си на възрастен човек. За разлика от някои други професии аз няма да негодувам срещу сестринството, защото, когато един човек се посвети на него, той дава обет да посвети всичките си будни часове на сестринския процес. Аз обичам сестринската професия и не мисля, че бих могла да си осигуря по добър живот по друг начин. Мисля, че няма по-добра професия - поне за мен. Осигуряването на живот не е само печелене на пари, но то и е чувство, че си полезен, то е намирането на смисъл в работата. Не съм притеснена, че не мога да израствам професионално, защото мога да продължа обучението си. Аз знам, че пътят, който съм избрала е добър. Това обаче не означава, че пътят е лесен. Аз наистина вярвам в това и ще спазвам традицията да използвам ръцете, ума и сърцето си, за да помагам на другите...

Доц. Мария Божкова, дм