История на колежа

Медицински колеж Пловдив като Висше държавно здравно образователно заведение е основно звено в структурата на Медицински университет Пловдив.

През 70 – годишния период на съществуване учебното заведение преминава през няколко етапа на преобразуване:

 • 1942 г. – Медицинско училище за сестри
 •  1945 г. – Медицинско училище за акушерки
 •  1954 г. – Обединено медицинско училище /ОМУ/
 •  1975 г. – Полувисш медицински институт „Д-р Мара М. Живкова” /ПМИ/
 •  1980 г. – Институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование /ИПЗКССО/
 •  1990 г. – Полувисш медицински институт /ПМИ/
 •  1997 г  – Медицински колеж към Медицински университет –  Пловдив с Постановление № 16/27.01.1997г.

Медицински колеж е носител на:

 • Орден “Кирил и Методий”
 • Почетния знак на Община Пловдив
 •  Член на Европейски сестрински модул/ENM/
 •  Член на Европейската асоциация на обучаващите специалисти по здравни грижи/FINE/
 • Член на Съюза на учените в България
 •  Член на Българската асоциация по палиативни грижи/БАПГ/
 •  Член на Български червен кръст
×