Библиотека - нови книги

Нови книги в библиотеката на колежа:

Петя Каснакова
Ръководство по лечебен масажБожидарка Хаджиева, Мая Георгиева, Лили Пейкова, Данка Обрешкова
Фитотерапия
Божидарка Хаджиева
Фармакогнозия

Учебник за студенти, обучавани в Медицински колеж
под редакцията на П. Гацева
Хигиена и екология
Доц. д-р Р.Ерникова, дм
Хигиена на храненето
Тоньо Шмилев

Справочник за диагностика и лечение на детските болести
Доц. д-р Стефан Цеков, дм
Долекарска помощ


Федя Николов

Вътрешни болестиС.Делчев, Р.Иванова, С.Новаков
фотографски атлас по анатомия
Величка Несторова
Хигиена на храненето


Ако искате връзка с Библиотечно-информационен център към Медицински университет Пловдив:
  www.medlib-plovdiv.org