Акредитация

Специалности, по които Медицински колеж - гр. Пловдив има програмна акредитация от НАОА

Специалност

Образователно квалификационна степен

Писмо №

Решение на НАОА

Протокол №

Оценка

Валидност

Рехабилитатор

Професионален бакалавър

Писмо № 639 от 14.06.2010 г.

Протокол № 19

от 03.06.2010 г.

 Добра

6 години

Зъботехника

Професионален бакалавър

Писмо № 1021 от 11.10.2010 г.

Протокол № 29

от 30.09.2010 г.

Много добра

6 години

Помощник фармацевт

Професионален бакалавър

Писмо № 643 от 14.06.2010 г.

Протокол № 19

от 03.06.2010 г.

Много добра

6 години

Здравен инспектор

Професионален бакалавър

Писмо № 724 от 05.07.2010 г.

Протокол № 22

от 24.06.2010 г.

Много добра

 

6 години

Медицински лаборант

Професионален бакалавър

Писмо № 871 от 30.07.2010 г.

Протокол № 25

от 15.07.2010 г.

Много добра

 

6 години

Рентгенов лаборант

Професионален бакалавър

Писмо № 604 от 08.06.2010 г.

Протокол № 18

от 20.05.2010 г.

Много добра

6 години