Инструктор диетично хранене

Инструктор диетично хранене

 

     Специалността “Инструктор по хранене и безопасност на храните” е създадена през 2015 година и е преименувана през 2020 година на "Инструктор диетично хранене".

В нея се подготвят студенти, които при завършване на висшето си образование получават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по специалност „Инструктор диетично хранене“ от професионално направление „Здравни грижи“ с професионална квалификация „Инструктор диетично хранене“.
Получената професионална компетентност ще позволява на инструктора по диетично хранене да намери успешна реализация като: специалист по хранене в детски кухни, специалист по хранене в детски и учебни заведения, специалист по хранене в лечебни заведения, специалист по хранене в уелнес и СПА центрове, специалист по хранене в кетърингови фирми и др.
Инструкторът по диетично хранене има възможност да продължи образованието си за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в професионално направление „Здравни грижи“ и да повишава квалификацията си в други форми на следдипломно обучение
.

 

 

Административен отговорник на специалността:
  • Росица Тончева
  • e-mail: nutrition.instructor@mc.mu-plovdiv.bg


Преподавателски състав:

  • Росица Тончева - Отговорник Web станица
  • Доц. Борис Тилов, дм
  • Нели Петрова Божинова
Академични стандарти: