Инструктор диетично хранене

Инструктор диетично хранене

 

     Специалността “Инструктор по хранене и безопасност на храните” е създадена през 2015 година и е преименувана през 2020 година на "Инструктор диетично хранене".

В нея се подготвят студенти, които при завършване на висшето си образование получават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалност „Инструктор по хранене и безопасност на храните” от професионално направление “Здравни грижи” с професионална квалификация – „Инструктор диетично хранене”. 

Получената професионална компетентност ще позволява на инструкторa по хранене и безопасност на храните да намери успешна реализация като: специалист по хранене в детски млечни кухни, специалист по хранене в детски и учебни заведения, специалист по хранене в лечебни заведения, специалист по хранене в заведения за извъндомашно хранене, специалист по хранене в кетърингови фирми и други. 

Инструкторът по хранене и безопасност на храните има възможност да продължи образованието си за образователно-квалификационна степен „бакалавър“и „магистър” в професионалното направление „Здравни грижи” и да повишава квалификацията си в други форми на следдипломно обучение.

 

 

Административен отговорник на специалността:
  • Росица Тончева
  • e-mail: nutrition.instructor@mc.mu-plovdiv.bg


Преподавателски състав:

  • Росица Тончева - Отговорник Web станица
  • Доц. Борис Тилов, дм
  • инж. Йорданка Топузова, дт
Академични стандарти: