Медицинска козметика

Медицинска козметика

 

Специалност „Медицинска козметика“ е разкрита през 2015 год. в Медицински колеж към Медицински университет гр. Пловдив. В специалността се подготвят студенти, които при завършване на висшето си образование получават образователно-квалификационна степен ”професионален бакалавър” по специалност „Медицинска козметика” с професионална квалификация - „Медицински козметик” от професионално направление „Здравни грижи“. 

Завършилите специалисти са с професионална подготовка в областта на Козметологията, Дерматологията, Пластичната хирургия, Фармацията и Физикалната терапия. Могат да работят в:  

  • козметично студио, в салон или център за красота самостоятелно или в екип; 

  • в дерматологични, дерматокозметични  и физикално терапевтични центрове, клиники по пластична хирургия, в екип със специалиста в съответната област; 

  • дрогерии и парфюмерии, балнео-, уелнес-, СПА и таласотерапевтични центрове и др. 

  

През 2019 г специалността е получила Програмна акредитация с оценка 9.10 със срок на валидност 6 години, в съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗВО.

Административен отговорник на специалността

  • Старши преподавате Гергана Павлова 
  • e-mail : medical.cosmetics@mc.mu-plovdiv.bg
  • Тел.: 032 200 920

 

 

Преподавателски състав:

 

  • ст. преподавател Гергана Павлова - Отговорник Web станица
  • ст. преподавател Пенка Крушкова
  • ст. преподавател Райна ПетроваКвалификационна характеристика

Учебен план

Учебни програми:

 

Акадамични стандарти: