Рехабилитатор

Специалност "Рехабилитатор"
Специалност „Рехабилитатор“ е създадена през 1973 година с цел подготовка на медицински специалисти, които владеят и прилагат естествените и преформирани физикални фактори (под формата на кинезитерапия, светлолечение, електролечение, балнеотерапия, климатолечение);  участват в комплексната профилактика, лечение и рехабилитация при всички видове заболявания, а също в мероприятия насочени към укрепването на здравето и рекреацията.  

Специалността е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол № 27/7. 12. 2017 г.) със срок на валидност 6 години и капацитет от 150 студенти. 

 

Административен отговорник на специалността:
  • Старши преподавател Нина Белчева
  • e-mail: rehabilitator@mc.mu-plovdiv.bg

Belcheva

 

Преподавателски състав:

  • Проф. д-р Илия Баташки, дм
  • Доц. Мария Божкова, дм
  • Доц. Мария Бечева, доктор
  • Петя Каснакова, дм - ст. преподавател
  • Нина Белчева - ст. преподавател
  • Зоя Колева - преподавател

Квалификационна характеристика
Учебни програми; "Лечебен масаж" и учебен план

Академични стандарти: