Контакти

Адрес: Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" №120
 
Директор: +359 32 693 704 
Зам. Директор: +359 32 692 347 
Дирекция - Секретар: +359 32 692 762 
Отдел Адм.-финансов: +359 32 693 703 
Каса: +359 32 692 633 
Учебен отдел: +359 32 693 705 
Международно сътрудничество:
+359 32 671 108

Сметка в лева
УниКредит Булбанк, Пловдив 
IBAN : BG15 UNCR 7527 3154 6234 00  
BIC : UNCRBGSF

Сметка в евро
УниКредит Булбанк, Пловдив 
IBAN : BG98 UNCR 7527 3454 6234 09  
BIC : UNCRBGSF