Контакти

Дирекция

Директор на колежа
Доц. Мария Кръстева Божкова, дм

тел.: 032 200 901
e-mail: director@mc.mu-plovdiv.bg

Зам. директор по учебна дейност
Нина Колева

тел.: 032 200 902
e-mail: dep.director@mc.mu-plovdiv.bg

Технически секретар
Таня Мърхова

тел.: 032 200 900
e-mail: tanya.marhova@mu-plovdiv.bg


Администрация

Експерт организация на труда
Диана Йовчева

тел.: 032 200 929
e-mail: diana.yovcheva@mu-plovdiv.bg

Касиер счетоводител
Анжела Куртева

тел.: 032 200 903
e-mail: anzhela.kurteva@mu-plovdiv.bg

Експерт международно сътрудничество
Петя Иванова

тел.: 032 200 911
e-mail: p.ivanova@mu-plovdiv.bg


Учебен отдел

Специалност Инспектор Телефон / e-mail
Медицински лаборант
Рехабилитатор
Зъботехник
Инспектор уч. дейност
Нора Филчева
032 200 907
nora.filcheva@mu-plovdiv.bg
Помощник фармацевт
Рентгенов лаборант
Инспектор по обществено здраве
Инспектор уч. дейност Марияна Димитрова 032 200 909
mariyana.dimitrova@mu-plovdiv.bg
Медицинска козметика
Инструктор по диетично хранене
Технически секретар
Цвета Кръстева
032 200 910
tsveta.krasteva@mu-plovdiv.bg
  Технически секретар
Валерия Чучулска-Митева
032 200 910
valeriya.chuchulska@mu-plovdiv.bg
  Технически секретар
Красимира Стойчева
032 200 908
krasimira.stoycheva@mu-plovdiv.bg

Локация и Сметки

Адрес: Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" №120

Сметки:

В лева
УниКредит Булбанк, Пловдив 
IBAN : BG15 UNCR 7527 3154 6234 00  
BIC : UNCRBGSF

В евро
УниКредит Булбанк, Пловдив 
IBAN : BG98 UNCR 7527 3454 6234 09  
BIC : UNCRBGSF