Общо събрание

Общо събрание

Кандидат за директор на МК Пловдив - доц. Мария Божкова, дм

17.6.2019 г. 10:04:37

Програма на кандидатът за директор на Медицински Колеж при Медицински Университет Пловдив - доц. Мария Божкова, дмТворческа автобиография и програма на доц. д-р Таня Тодорова Китова, дм, дмн
ОБЩО СЪБРАНИЕ
10.6.2019 г. 12:37:00
ОБЩО СЪБРАНИЕ на Медицински колеж при Медицински университет - Пловдив на 24.06.2019 г. от 13:00 ч.