Общо събрание

Общо събрание

Кандидат за директор на МК Пловдив - доц. д-р Таня Тодорова Китова, дм, дмн

14.6.2019 г. 15:45:43

Творческа автобиография и програма на кандидатът за директор на Медицински Колеж при Медицински Университет Пловдив - доц. д-р Таня Тодорова Китова, дм, дмнКандидат за директор на МК Пловдив - доц. Мария Божкова, дм
ОБЩО СЪБРАНИЕ
10.6.2019 г. 12:37:00
ОБЩО СЪБРАНИЕ на Медицински колеж при Медицински университет - Пловдив на 24.06.2019 г. от 13:00 ч.