General Assembly

General Assembly

Кандидат за директор на МК Пловдив - доц. Мария Божкова, дм
Творческа автобиография и програма на доц. д-р Таня Тодорова Китова, дм, дмн
ОБЩО СЪБРАНИЕ
6/10/2019 12:37:00 PM
ОБЩО СЪБРАНИЕ на Медицински колеж при Медицински университет - Пловдив на 24.06.2019 г. от 13:00 ч.