General Assembly

General Assembly

ОБЩО СЪБРАНИЕ

6/10/2019 12:37:00 PM
общо събрание

Кандидат за директор на МК Пловдив - доц. Мария Божкова, дм
Творческа автобиография и програма на доц. д-р Таня Тодорова Китова, дм, дмн