General Assembly

General Assembly

Кандидат за директор на МК Пловдив - доц. д-р Таня Тодорова Китова, дм, дмн

6/14/2019 3:45:43 PM

Творческа автобиография и програма на кандидатът за директор на Медицински Колеж при Медицински Университет Пловдив - доц. д-р Таня Тодорова Китова, дм, дмнКандидат за директор на МК Пловдив - доц. Мария Божкова, дм
ОБЩО СЪБРАНИЕ
6/10/2019 12:37:00 PM
ОБЩО СЪБРАНИЕ на Медицински колеж при Медицински университет - Пловдив на 24.06.2019 г. от 13:00 ч.